Consorci Besòs Tordera

Instruccions d'accés a la Seu
Requisits, Primer accés, Tramitació electrònica i Consulta de registres

REQUISITS
0-. Quins requisits necessito per a accedir a la Seu Electrònica del Consorci Besòs Tordera?
PRIMER ACCÉS
1-. Accedir a la seu del Consorci Besòs Tordera.
2-. Faci clic en “Identificate” (situat en el menú de la part superior a la dreta).
3-. Una vegada "identificat" pot accedir a “El meu perfil” (fent clic sobre el seu nom que trobareu en el menú superior a la dreta en lloc de "identificate") per a poder completar les seves dades i les dades de representació (certificats de representació – persona jurídica).


TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA
4-. Accedeixi a l'apartat de "Catàleg de Tràmits" 5-. Seleccionem el tràmit que volem tramitar i fem clic a “Iniciar sol·licitud” 6-. Emplenem les dades del formulari, adjuntem la documentació requerida i fem clic a “Tramitar ara”

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA7-. Validem la informació que enviarem i fem clic a “Enviar i signar”
Si un document pesa més de 10MB, o  hi ha molts documents adjunts, el procés de tramitació i signatura requerira d'uns minuts per a realitzar el procés de envio i signatura.

8-. El portal ens mostrarà un justificant amb el número de registre d'entrada i enviarà el justificant al nostre email.


CONSULTA ELS MEUS REGISTRES
9-. Podem consultar els nostres Registres d'entrada i sortida en la Seu Electrònica en l'apartat “La meva carpeta” > subapartat “Registres E/S”